سیم کشی ساختمان

سیم کشی ساختمان

سیم کشی برق ساختمان از تمام کارهای زیر بنایی تا روشنایی کامل ساختمان

قبل از شروع سیم کشی در ساختمان هایی که دارای نقشه سیم کشی ساختمان هستند , طبق نقشه تمام زیر مجموعه های سیم کشی از قبیل سیستمهای روشنائی – سیستم های صوتی – سوکتهای برق – تلفن – آنتن – آیفون – فن کوئیل ها – اطفاء حریق – برق اضطراری و موتور خانه بطور کامل اجرا میشود.

و در ساختمان هایی که دارای نقشه نیستند طبق اصول کلی سیم کشی اجرا میشود مگر اینکه صاحب ساختمان خود نظر هایی داشته باشد.

سیم کشی ساختمان

سیم کشی ساختمان

نحوه کار کادر سیم کش دات کام به شرح زیر در سه مرحله انجام میگیرد.

 • مرحله اول سیم کشی ( قبل از گچ کاری )
 1. لوله گذاری
 2. قوطی گذاری
 3. سیم کشی
 4. سرهم بندی سیم
 5. راه اندازی ارت
 6. نصب جعبه مینیاتوری
 7. نصب جعبه اف اف
 8. نصب فرم چراغ های توکار
 • مرحله دوم سیم کشی ( بعد از گچ کاری )
 1. نصب مغزی های کلید و پریز
 2. وصل برق اصلی به جعبه مینیاتوری
 3. وصل تلفن ساختمان به جعبه اصلی تلفن
 4. نصب کلید های مینیاتوری در جعبه مینیاتوری
 • مرحله سوم سیم کشی ( بعد از نقاشی و کاشی کاری )
 1. نصب روکش های کلید و پریز
 2. نصب چراغ های توکار
 3. نصب روکش جعبه مینیاتوری
 4. نصب چراغهای روکار سرویسها و راه پله و پارکینگ

نصب تجهیزات برقی ساختمان :

– نصب تابلو برق موتورخانه (قطعات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته میشود و ما نصب میکنیم)
– نصب لوله زیرسینی برق وازآنجا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.
– کابل کشی از تابلوبرق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.
– وایرشو زدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق.